Selecteer een pagina

Op verzoek van de Belastingdienst melden wij nog het onderstaande:

De doelstelling volgens de regelgeving is ten eerste het ontwikkelen van vermogen – dat op dit moment in een nalatenschap zit – en vervolgens het werken aan een schonere wereld zoals verder omschreven op onze site.

De doelstelling en de te verrichten werkzaamheden van de stichting bestaan op dit moment uit onderzoek naar een renaissance paneel zodat dit paneel als zeer zeldzaam kan worden verkocht. Op dit moment ontwikkelt de stichting geen andere activiteiten om aan inkomsten te komen. Het is dus te vroeg om te publiceren over het vermogen en hoe het wordt beheerd en besteed. Wij zijn derhalve een “niet actief wervende instelling” en publiceren daarom elders op de website een eenvoudige staat van baten en lasten over 2020. 

De statutaire doelstelling en actueel beleidsplan: Het doel van de stichting is het coördineren, stimuleren en ondernemen van activiteiten gericht op verbetering van de lucht- en waterkwaliteit, onder meer ter bestrijding van het broeikaseffect, een en ander in de ruimste zin des woords. De stichting tracht dit doel onder meer te bereiken door het verrichten van onderzoek naar en het aantrekken van fondsen voor het ontwikkelen van technieken voor het opvangen en verwerken van fijn stof, alsmede het voor deze ontwikkeling interesseren voor en bevordering van de samenwerking op dit gebied tussen Europese regeringen en universiteiten. Omdat wij een niet-wervende instelling zijn en de verkoop van het renaissancepaneel nog niet heeft plaatsgevonden, zijn er nog geen concrete andere werkzaamheden verricht anders dan onderzoek naar de mogelijkheden tot verkoop. De wijze waarop de instelling inkomsten verkrijgt is  met name de verkoop van het bovengenoemde renaissancepaneel ten behoeve waarvan wij vorig jaar en dit jaar uitgebreid onderzoek hebben gedaan. Het vermogen wordt beheerd door het bestuur van de stichting.
Ons beleidsplan is ook terug te vinden in de Engelse tekst omtrent onze doelstellingen. Deze worden ook in de akte van oprichting genoemd.

BOLD EARTH CLEANING INTELLIGENCE

October 2017

We have a dream! Our dream is to experience healthy ecosystems on a world level. We seek a clear atmosphere, balanced CO2 levels, clean and fresh air, many great bio-diverse forms of life, trash-free seas full of beautiful coral and precious sea life, endless areas of tropical forests, sustainable soil and food systems, and a lot of joyful people contributing to this beautiful earth.

The Bold Earth Cleaning Intelligence is an attempt to create significant environmental change on a world level. Our main goal is to tackle complex issues that have impacts on a world scale, with solutions that are as simple and close to nature as possible. We have identified four major areas, which are interrelated in many ways. These four, because they are inter dependent. Balancing one field has a positive influence on the others. 

The methods we advocate are assets to a thriving economy and ecology, powered by and for the people worldwide and with the help of universities and other partners.

Donaties kunnen worden gedaan via;

Stichting Bold Earth Cleaning

NL49INGB0007929373